صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت سرمایه گذاری سبحان 15,146,536,109
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سعید سروش مقدم 11,590
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,410 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,323,659
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1392/03/08‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,306,862
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/09/02‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,306,862
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود