صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 98,258,723,290
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: اردشیر ظهرابی علی آبادی ,فیروزه سالارالدینی ,میثمه گلستانی چترودی 69,006
حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
تعداد واحدهای باقی مانده: 130,994 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,441,755
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,424,424
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,423,916
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود