صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت سرمایه گذاری سبحان 13,479,477,821
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سعید سروش مقدم 11,415
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,585 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,195,934
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1392/03/08‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,180,857
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/09/28‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,180,857
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود