صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت سرمایه گذاری سبحان 16,511,138,790
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سعید سروش مقدم 12,620
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,380 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,323,821
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1392/03/08‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,308,331
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/08/09‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,308,331
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود