صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 71,051,366,869
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: فیروزه سالارالدینی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی 50,057
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 49,943 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,434,986
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,420,522
تاریخ محاسبه NAV: 1396/03/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,419,409
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود