صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 53,279,163,957
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: فیروزه سالارالدینی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی 38,712
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 61,288 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,389,654
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,377,735
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/30 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,376,296
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود