صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۵۲,۹۶۳ ۸۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۰ ۱.۹ % ۶,۰۵۳ ۱۰.۳ % ۲۵,۲۲۷ ۴۱.۹۴ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۵۲,۹۶۳ ۸۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۰ ۱.۹ % ۶,۰۵۱ ۱۰.۳ % ۲۵,۲۲۷ ۴۱.۹۴ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۵۲,۵۳۹ ۸۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۸ ۱.۹۹ % ۶,۰۴۹ ۱۰.۳۶ % ۲۵,۲۰۵ ۴۲.۱۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۵۲,۶۳۲ ۸۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۴ ۳.۲۹ % ۶,۸۵۹ ۱۰.۰۵ % ۲۵,۳۷۸ ۴۱.۲۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۵۲,۶۷۰ ۸۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۴ ۳.۲۹ % ۶,۸۵۷ ۱۰.۰۴ % ۲۵,۴۰۹ ۴۱.۲۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۵۲,۶۷۰ ۸۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۴ ۳.۲۹ % ۶,۸۵۵ ۱۰.۰۴ % ۲۵,۴۰۹ ۴۱.۲۸ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۵۲,۶۷۰ ۸۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۴ ۳.۲۹ % ۶,۸۵۳ ۱۰.۰۴ % ۲۵,۴۰۹ ۴۱.۲۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۵۱,۱۹۰ ۸۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۶ ۴.۴۸ % ۶,۷۰۵ ۱۰.۱۹ % ۲۵,۰۷۷ ۴۱.۳۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۵۱,۲۶۳ ۸۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۸۴ ۶.۷۱ % ۸,۲۷۲ ۹.۶۸ % ۲۵,۲۲۰ ۳۹.۵۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۵۱,۲۶۳ ۸۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۸۴ ۶.۷۱ % ۸,۲۷۰ ۹.۶۸ % ۲۵,۲۲۰ ۳۹.۵۲ %