صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۷۵ ۰.۷۵ ۱,۴۲۴.۹۴ ۱,۴۱۱.۸۱
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ (۰.۱۷) (۰.۱۶) (۴۵.۶۴) (۴۳.۹۲)
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ (۰.۰۷) ۰.۰۱ (۲۳.۶۷) ۲.۰۲
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۸) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۸) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۱۵ ۱.۶۷ ۶,۳۸۴.۹۹ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ (۰.۱۴) ۰.۴۸ (۳۹.۱۲) ۴۶۸.۳۴
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۶) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۱۲ ۰.۲۲ ۵۴.۶۴ ۱۲۵.۶۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۱۰.۶۹ ۲۲.۷۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۸ (۰.۱۴) ۳۲.۹۲ (۳۹.۲۶)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۷) (۰.۴۶) (۹۲.۳۶) (۸۱.۵۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ (۰.۰۱) ۰.۴۶ (۱.۹۵) ۴۲۸.۲۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۲۴ ۰.۴۲ ۱۴۳.۱۶ ۳۶۶.۸۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ (۰.۳۳) ۰ (۷۰.۲) ۱.۱۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰