صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۰/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۹,۵۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۰,۴۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۰۳,۶۶۱,۸۳۴,۱۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۷۹۱,۸۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۶۸۲,۴۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۶۸۲,۴۹۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۰/۲۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱۵,۷۹۱,۸۲۰ ۱۵,۶۸۲,۴۹۶ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۵۸ ۰ ۲۹۵,۵۵۳ ۸۹,۵۰۵ ۱,۴۰۳,۶۶۱,۸۳۴,۱۹۶
  ۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۵,۷۹۲,۶۳۰ ۱۵,۶۸۳,۳۰۶ ۰ ۱۳ ۳۸۵,۰۵۸ ۲۶۵ ۲۹۵,۵۵۳ ۸۹,۵۰۵ ۱,۴۰۳,۷۳۴,۳۴۵,۹۵۱
  ۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۵,۷۹۳,۱۱۷ ۱۵,۶۸۴,۱۰۰ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۴۵ ۲۲ ۲۹۵,۲۸۸ ۸۹,۷۵۷ ۱,۴۰۷,۷۵۷,۷۷۹,۵۹۴
  ۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۶,۱۳۱,۶۸۹ ۱۶,۰۱۹,۹۹۵ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۴۵ ۱۵ ۲۹۵,۲۶۶ ۸۹,۷۷۹ ۱,۴۳۸,۲۵۹,۰۸۷,۲۹۵
  ۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۶,۵۵۵,۶۱۱ ۱۶,۴۴۱,۰۳۰ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۴۵ ۱۴۵ ۲۹۵,۲۵۱ ۸۹,۷۹۴ ۱,۴۷۶,۳۰۵,۸۵۸,۸۴۱
  ۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۶,۷۴۳,۴۲۲ ۱۶,۶۲۷,۶۲۱ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۴۵ ۵۰ ۲۹۵,۱۰۶ ۸۹,۹۳۹ ۱,۴۹۵,۴۷۱,۶۰۷,۷۷۹
  ۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱۶,۵۶۳,۴۰۶ ۱۶,۴۴۸,۹۱۲ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۴۵ ۰ ۲۹۵,۰۵۶ ۸۹,۹۸۹ ۱,۴۸۰,۲۲۱,۱۰۸,۳۸۱
  ۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۱۶,۷۳۹,۳۶۴ ۱۶,۶۲۳,۱۵۰ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۴۵ ۰ ۲۹۵,۰۵۶ ۸۹,۹۸۹ ۱,۴۹۵,۹۰۰,۶۸۳,۴۹۶
  ۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۶,۷۴۰,۲۰۲ ۱۶,۶۲۳,۹۸۹ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۴۵ ۲۷۲ ۲۹۵,۰۵۶ ۸۹,۹۸۹ ۱,۴۹۵,۹۷۶,۱۳۷,۸۲۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱۶,۷۴۰,۶۹۱ ۱۶,۶۲۴,۸۲۸ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۴۵ ۶۶ ۲۹۴,۷۸۴ ۹۰,۲۶۱ ۱,۵۰۰,۵۷۳,۵۷۶,۳۳۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۱۷,۱۸۸,۴۰۹ ۱۷,۰۶۹,۴۱۱ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۴۵ ۱۱۶ ۲۹۴,۷۱۸ ۹۰,۳۲۷ ۱,۵۴۱,۸۲۸,۷۰۷,۷۴۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۷,۳۱۱,۳۳۲ ۱۷,۱۹۱,۳۶۴ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۴۵ ۱۰۹ ۲۹۴,۶۰۲ ۹۰,۴۴۳ ۱,۵۵۴,۸۳۸,۵۴۵,۸۳۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۶,۹۵۰,۹۴۱ ۱۶,۸۳۲,۸۷۰ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۴۵ ۳۵ ۲۹۴,۴۹۳ ۹۰,۵۵۲ ۱,۵۲۴,۲۵۰,۰۲۸,۵۶۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۷,۰۰۳,۹۷۳ ۱۶,۸۸۵,۲۴۲ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۴۵ ۰ ۲۹۴,۴۵۸ ۹۰,۵۸۷ ۱,۵۲۹,۵۸۳,۳۷۶,۶۲۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۱۷,۶۰۵,۶۴۸ ۱۷,۴۸۲,۵۵۹ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۴۵ ۰ ۲۹۴,۴۵۸ ۹۰,۵۸۷ ۱,۵۸۳,۶۹۲,۵۴۱,۵۴۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۷,۶۰۶,۵۴۳ ۱۷,۴۸۳,۴۵۳ ۰ ۲ ۳۸۵,۰۴۵ ۱,۱۸۳ ۲۹۴,۴۵۸ ۹۰,۵۸۷ ۱,۵۸۳,۷۷۳,۵۷۸,۸۳۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۷,۶۰۵,۸۴۲ ۱۷,۴۸۴,۳۳۷ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۴۳ ۱۳۸ ۲۹۳,۲۷۵ ۹۱,۷۶۸ ۱,۶۰۴,۵۰۲,۶۰۹,۴۷۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۷,۷۱۳,۳۶۲ ۱۷,۵۹۱,۳۰۶ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۴۳ ۸۱ ۲۹۳,۱۳۷ ۹۱,۹۰۶ ۱,۶۱۶,۷۴۶,۵۴۵,۷۹۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۱۷,۸۶۵,۴۶۴ ۱۷,۷۴۲,۴۷۷ ۰ ۰ ۳۸۵,۰۴۳ ۲۶۰ ۲۹۳,۰۵۶ ۹۱,۹۸۷ ۱,۶۳۲,۰۷۷,۲۲۵,۸۸۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۱۷,۹۲۳,۹۲۲ ۱۷,۸۰۰,۸۸۷ ۰ ۲۷ ۳۸۵,۰۴۳ ۱۵۶ ۲۹۲,۷۹۶ ۹۲,۲۴۷ ۱,۶۴۲,۰۷۸,۴۱۱,۱۸۴