صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳,۶۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۶,۳۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۱۵,۳۸۷,۹۵۰,۵۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۸۲۸,۴۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۷۲۰,۲۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۷۲۰,۲۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۵,۸۲۸,۴۱۸ ۱۵,۷۲۰,۲۰۳ ۰ ۰ ۰ ۲۹۷ ۰ ۸۳,۶۷۵ ۱,۳۱۵,۳۸۷,۹۵۰,۵۹۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۵,۹۳۲,۳۳۷ ۱۵,۸۲۳,۷۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۳,۹۷۲ ۱,۳۲۸,۷۵۵,۸۳۴,۲۵۰
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱۶,۰۳۶,۶۱۲ ۱۵,۹۲۶,۵۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۳,۹۷۲ ۱,۳۳۷,۳۸۳,۸۹۳,۵۴۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۶,۰۳۷,۶۶۲ ۱۵,۹۲۷,۵۹۶ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۸۳,۹۷۲ ۱,۳۳۷,۴۷۲,۱۱۸,۷۹۲
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۶,۰۳۸,۷۱۳ ۱۵,۹۲۸,۶۵۱ ۰ ۰ ۰ ۴۵ ۰ ۸۳,۹۷۵ ۱,۳۳۷,۶۰۸,۴۷۳,۹۹۵
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۶,۱۳۸,۵۴۶ ۱۶,۰۲۷,۸۵۷ ۰ ۰ ۰ ۵۷۰ ۰ ۸۴,۰۲۰ ۱,۳۴۶,۶۶۰,۵۴۶,۹۵۵
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۶,۱۶۴,۱۸۸ ۱۶,۰۵۴,۰۷۲ ۰ ۰ ۰ ۲۵ ۰ ۸۴,۵۹۰ ۱,۳۵۸,۰۱۳,۹۷۶,۵۳۹
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۶,۲۵۵,۱۰۹ ۱۶,۱۴۴,۴۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴,۶۱۵ ۱,۳۶۶,۰۵۹,۱۴۴,۲۷۲
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۶,۴۰۶,۷۳۱ ۱۶,۲۹۴,۹۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴,۶۱۵ ۱,۳۷۸,۸۰۱,۰۹۷,۰۳۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱۶,۵۱۹,۳۱۵ ۱۶,۴۰۶,۸۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴,۶۱۵ ۱,۳۸۸,۲۶۲,۵۶۰,۵۷۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱۶,۵۲۰,۳۹۴ ۱۶,۴۰۷,۸۹۳ ۰ ۰ ۰ ۵۸ ۰ ۸۴,۶۱۵ ۱,۳۸۸,۳۵۳,۸۴۸,۵۶۵
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱۶,۵۲۱,۳۹۶ ۱۶,۴۰۸,۹۷۲ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۸۴,۶۷۳ ۱,۳۸۹,۳۹۶,۸۶۳,۶۱۴
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۶,۵۷۵,۶۵۰ ۱۶,۴۶۲,۸۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴,۶۸۳ ۱,۳۹۴,۱۲۵,۵۰۰,۴۳۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱۶,۵۲۷,۵۲۲ ۱۶,۴۱۵,۰۸۳ ۰ ۱۳ ۰ ۱ ۰ ۸۴,۶۸۳ ۱,۳۹۰,۰۷۸,۴۴۸,۳۳۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۶,۵۲۸,۵۹۹ ۱۶,۴۱۶,۱۴۴ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۸۴,۶۷۱ ۱,۳۸۹,۹۷۱,۳۳۵,۰۴۵
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱۶,۵۱۷,۳۸۱ ۱۶,۴۰۵,۰۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴,۶۸۶ ۱,۳۸۹,۲۷۶,۴۱۵,۰۶۸
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۱۶,۴۰۹,۴۸۳ ۱۶,۲۹۷,۸۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴,۶۸۶ ۱,۳۸۰,۲۰۲,۳۲۷,۸۵۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۱۶,۴۱۰,۵۵۴ ۱۶,۲۹۸,۹۵۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴,۶۸۶ ۱,۳۸۰,۲۹۳,۰۰۲,۷۳۱
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۱۶,۴۱۱,۶۲۵ ۱۶,۳۰۰,۰۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴,۶۸۶ ۱,۳۸۰,۳۸۳,۶۸۳,۹۹۱
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۱۶,۴۱۲,۶۹۶ ۱۶,۳۰۱,۰۹۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴,۶۸۶ ۱,۳۸۰,۴۷۴,۳۷۱,۶۱۵
  مشاهده همه