اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 34,784
تعداد واحدهای باقی مانده: 165,216
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 62,946,460,084
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,827,924
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,809,638
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,807,967
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,827,924 1,809,638 1,671- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,946,460,084
  2 1396/12/26 1,821,861 1,803,658 2,045- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,738,447,796
  3 1396/12/25 1,817,040 1,798,907 1,728- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,573,191,373
  4 1396/12/24 1,816,976 1,798,843 1,728- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,570,965,099
  5 1396/12/23 1,816,913 1,798,779 1,728- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,568,743,898
  6 1396/12/22 1,823,950 1,805,716 155- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,810,019,728
  7 1396/12/21 1,820,844 1,802,657 133 0 92,213 0 57,429 34,784 62,703,610,220
  8 1396/12/20 1,818,826 1,800,801 363 0 92,213 0 57,429 34,784 62,639,066,514
  9 1396/12/19 1,827,197 1,809,055 1,142 0 92,213 0 57,429 34,784 62,926,181,643
  10 1396/12/18 1,826,712 1,808,582 939 0 92,213 0 57,429 34,784 62,909,709,687
  11 1396/12/17 1,826,646 1,808,516 940 0 92,213 0 57,429 34,784 62,907,425,735
  12 1396/12/16 1,826,581 1,808,451 939 0 92,213 0 57,429 34,784 62,905,146,857
  13 1396/12/15 1,828,350 1,810,170 824 0 92,213 0 57,429 34,784 62,964,947,719
  14 1396/12/14 1,835,818 1,817,556 1,314 0 92,213 0 57,429 34,784 63,221,869,964
  15 1396/12/13 1,836,086 1,818,060 2,006 0 92,213 0 57,429 34,784 63,239,401,495
  16 1396/12/12 1,835,181 1,817,168 2,726 0 92,213 0 57,429 34,784 63,208,361,989
  17 1396/12/11 1,837,765 1,819,715 2,208 0 92,213 0 57,429 34,784 63,296,981,112
  18 1396/12/10 1,837,794 1,819,744 2,207 0 92,213 0 57,429 34,784 63,297,980,721
  19 1396/12/09 1,837,821 1,819,771 2,208 0 92,213 0 57,429 34,784 63,298,928,761
  20 1396/12/08 1,836,630 1,818,597 1,257 0 92,213 0 57,429 34,784 63,258,085,960
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi