اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,285
تعداد واحدهای باقی مانده: 187,715
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 40,719,629,613
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,348,418
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,314,581
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,314,581
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/26 3,348,418 3,314,581 0 0 94,432 0 82,147 12,285 40,719,629,613
  2 1397/11/25 3,348,704 3,314,868 0 0 94,432 0 82,147 12,285 40,723,148,423
  3 1397/11/24 3,348,991 3,315,154 0 0 94,432 0 82,147 12,285 40,726,667,346
  4 1397/11/23 3,380,609 3,346,448 0 0 94,432 0 82,147 12,285 41,111,113,769
  5 1397/11/22 3,408,538 3,374,092 0 0 94,432 0 82,147 12,285 41,450,714,929
  6 1397/11/21 3,408,839 3,374,392 0 0 94,432 0 82,147 12,285 41,454,406,897
  7 1397/11/20 3,416,689 3,382,164 0 0 94,432 0 82,147 12,285 41,549,885,454
  8 1397/11/19 3,416,990 3,382,465 0 0 94,432 0 82,147 12,285 41,553,582,686
  9 1397/11/18 3,417,291 3,382,766 0 0 94,432 0 82,147 12,285 41,557,280,027
  10 1397/11/17 3,417,592 3,383,067 0 0 94,432 0 82,147 12,285 41,560,977,479
  11 1397/11/16 3,418,829 3,384,294 0 0 94,432 0 82,147 12,285 41,576,056,638
  12 1397/11/15 3,407,116 3,372,706 0 0 94,432 0 82,147 12,285 41,433,695,352
  13 1397/11/14 3,393,086 3,358,824 0 0 94,432 0 82,147 12,285 41,263,158,764
  14 1397/11/13 3,475,425 3,440,314 0 0 94,432 0 82,147 12,285 42,264,261,878
  15 1397/11/12 3,512,085 3,476,598 0 0 94,432 0 82,147 12,285 42,710,010,387
  16 1397/11/11 3,512,310 3,476,824 0 0 94,432 0 82,147 12,285 42,712,780,916
  17 1397/11/10 3,512,536 3,477,049 0 0 94,432 0 82,147 12,285 42,715,552,681
  18 1397/11/09 3,529,845 3,494,182 0 22 94,432 0 82,147 12,285 42,926,024,550
  19 1397/11/08 3,541,457 3,505,462 0 0 94,410 0 82,147 12,263 42,987,482,664
  20 1397/11/07 3,557,701 3,525,061 0 0 94,410 0 82,147 12,263 43,227,821,568