اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 34,770
تعداد واحدهای باقی مانده: 165,230
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 61,987,846,313
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,804,601
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,782,797
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,782,797
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/04 1,804,601 1,782,797 0 0 92,213 0 57,443 34,770 61,987,846,313
  2 1397/02/03 1,797,461 1,775,885 0 0 92,213 0 57,443 34,770 61,747,529,351
  3 1397/02/02 1,802,192 1,782,231 3,257- 0 92,213 11 57,443 34,770 61,968,179,598
  4 1397/02/01 1,815,253 1,795,140 3,054- 0 92,213 0 57,432 34,781 62,436,762,358
  5 1397/01/31 1,820,573 1,800,383 3,169- 0 92,213 0 57,432 34,781 62,619,133,304
  6 1397/01/30 1,820,545 1,800,355 3,170- 0 92,213 0 57,432 34,781 62,618,136,997
  7 1397/01/29 1,820,519 1,800,330 3,170- 0 92,213 0 57,432 34,781 62,617,265,288
  8 1397/01/28 1,821,090 1,800,940 3,198- 0 92,213 0 57,432 34,781 62,638,501,831
  9 1397/01/27 1,821,713 1,801,786 3,083- 0 92,213 3 57,432 34,781 62,667,913,884
  10 1397/01/26 1,824,802 1,804,916 3,285- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,782,190,329
  11 1397/01/25 1,826,841 1,806,924 3,313- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,852,046,889
  12 1397/01/24 1,826,803 1,806,887 3,314- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,850,741,487
  13 1397/01/23 1,826,766 1,806,849 3,313- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,849,440,694
  14 1397/01/22 1,826,729 1,806,812 3,313- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,848,144,508
  15 1397/01/21 1,835,654 1,815,607 2,766- 0 92,213 0 57,429 34,784 63,154,071,773
  16 1397/01/20 1,834,505 1,814,846 3,227- 0 92,213 0 57,429 34,784 63,127,605,437
  17 1397/01/19 1,829,241 1,809,656 2,506- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,947,087,430
  18 1397/01/18 1,843,688 1,824,267 2,161- 0 92,213 0 57,429 34,784 63,455,314,400
  19 1397/01/17 1,854,284 1,835,597 2,017- 0 92,213 0 57,429 34,784 63,849,391,781
  20 1397/01/16 1,854,216 1,835,528 2,016- 0 92,213 0 57,429 34,784 63,847,018,226
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi