صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بر صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/08
منبع -
مقدمه تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بر صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/08
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست