ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/04 51,896 77.17 % 2,787 4.14 % 11,817 17.57 % 754 1.12 % 24,203 35.99 %
2 1397/02/03 51,350 76.91 % 2,783 4.17 % 11,887 17.8 % 750 1.12 % 24,082 36.07 %
3 1397/02/02 47,482 75.5 % 2,779 4.42 % 11,898 18.92 % 735 1.17 % 24,086 38.3 %
4 1397/02/01 47,861 75.49 % 2,777 4.38 % 12,037 18.99 % 732 1.16 % 24,355 38.41 %
5 1397/01/31 48,046 74.89 % 2,776 4.33 % 12,608 19.65 % 728 1.14 % 24,525 38.23 %
6 1397/01/30 48,046 74.9 % 2,776 4.33 % 12,608 19.65 % 724 1.13 % 24,525 38.23 %
7 1397/01/29 48,046 74.9 % 2,776 4.33 % 12,524 19.53 % 803 1.25 % 24,525 38.23 %
8 1397/01/28 47,951 74.63 % 2,774 4.32 % 12,732 19.82 % 799 1.24 % 24,609 38.3 %
9 1397/01/27 47,418 74.43 % 2,772 4.35 % 12,732 19.99 % 789 1.24 % 24,651 38.69 %
10 1397/01/26 47,325 74.39 % 2,767 4.35 % 12,738 20.02 % 794 1.25 % 24,822 39.02 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi