صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۶۵ ۰.۳۸ ۹۵۱.۶۴ ۲۹۸.۵
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۲۷) (۱) (۶۳.۲۲) (۹۷.۴۶)
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (۰.۰۱) ۰.۱۷ (۲.۶۶) ۸۷.۳۲
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۰۸ ۰.۲۲ ۳۳.۱۴ ۱۱۹.۴۸
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۹) (۱.۳۹) (۹۶.۳۴) (۹۹.۳۹)
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۰۶) ۰.۰۷ (۲۰.۹۱) ۳۱.۳۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۲۸) (۰.۳) (۶۳.۷۸) (۶۶.۶۹)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۵۵ ۱.۲۱ ۶۴۳.۸۲ ۷,۸۶۱.۷۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۶۵ ۰.۸۳ ۹۷۴.۰۴ ۱,۹۴۶.۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۸۷) (۰.۷۷) (۹۵.۹۵) (۹۴.۰۷)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۱.۴۸) ۰ (۹۹.۵۷) ۰