صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۲.۳۲ ۲.۴۱ ۴۲۷,۸۳۹.۹۴ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۶۸ (۰.۷۴) ۱,۰۷۲.۳۳ (۹۳.۲۸)
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱.۶۱ ۱.۱۲ ۳۳,۹۸۱.۳۱ ۵,۷۸۴.۹۹
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳.۴۴ ۳.۶۳ ۲۲,۷۲۵,۸۶۶.۲۲ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۹۹ ۰.۳۷ ۳,۵۱۳.۲۵ ۲۸۲.۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲.۹۳ ۲.۴۶ ۳,۸۲۳,۹۳۳.۰۲ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲.۰۴ ۲.۱۶ ۱۵۸,۰۷۶.۱۲ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۳) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۳) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲.۵۵ ۲.۴۸ ۹۶۸,۰۲۰.۴۶ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۳۹) (۰.۸۳) (۷۶.۲۶) (۹۵.۱۵)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۴) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۴) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۰.۴) ۰