صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۵۵) (۱.۲۵) (۸۶.۵) (۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲.۱۱ ۱.۱۶ ۲۰۷,۱۴۸.۲۴ ۶,۷۴۳.۹۶
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۲۲) (۰.۶۸) (۵۴.۶۶) (۹۱.۶۵)
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱.۵ ۱.۵۱ ۲۲,۴۲۶.۱۸ ۲۳,۶۶۹.۷
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۱.۱۴ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱.۷۸ ۱.۰۸ ۶۳,۰۸۳.۸۱ ۴,۹۰۸.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۹۹ ۰.۷۲ ۳,۵۸۴.۷۵ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲.۰۹ ۱.۵۲ ۱۸۸,۲۸۷.۹۸ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۴) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۴ ۱.۶۱ ۱۵,۸۳۰.۷۳ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۹۳ ۰.۸۹ ۲,۸۲۴.۴۲ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۴) (۱.۰۷) (۹۹.۴۱) (۹۸.۰۱)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۷۶ ۰.۷ ۱,۴۹۲.۶۶ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲.۰۸ ۱.۹۶ ۱۸۳,۷۶۷.۰۷ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۸) ۰