صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱.۲۱ ۱.۳۱ ۷,۹۹۱.۰۳ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۸۲) (۰.۱۴) (۹۴.۹۸) (۴۰.۷)
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۳) ۰ (۸.۷۸) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۳) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۹) ۰.۲۱ (۹۶.۳۷) ۱۱۶.۷
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۱.۸) (۲.۷۸) (۹۹.۸۷) (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۷۵) (۰.۱۱) (۹۳.۴۸) (۳۲.۶۳)
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۷ ۱.۱۹ ۱,۱۷۷.۱۹ ۷,۳۰۱.۴۳
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۷۲ ۰.۳۹ ۱,۲۵۷.۷۹ ۳۱۹.۷۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۵۹ ۰.۳۶ ۷۵۴.۸۸ ۲۷۶.۹۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۱.۱۶) (۰.۲۲) (۹۸.۶) (۵۴.۴۴)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۹۷ ۱.۱۴ ۳,۳۱۰.۳۶ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ (۰.۲۵) ۰.۴۱ (۵۹.۶۴) ۳۴۲.۲۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۱.۵۵) (۱.۴۱) (۹۹.۶۷) (۹۹.۴۳)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۹) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۴) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ (۰.۰۱) ۰.۲۷ (۴.۶۶) ۱۶۶.۶۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ (۰.۱) ۰ (۳۱.۸۴) ۰