صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۴۱ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۰.۴۳ ۰.۴۱ ۳۷۶.۰۴ ۳۴۴.۸۵
۲۲۴۲ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ (۱.۴۸) (۱.۴۳) (۹۹.۵۷) (۹۹.۴۸)
۲۲۴۳ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ ۲.۶۱ ۴.۱ ۱,۲۳۵,۴۹۹.۵۱ ۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵
۲۲۴۴ ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ (۰.۰۲) ۰ (۵.۴۱) ۰
۲۲۴۵ ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ (۰.۰۲) ۰ (۵.۳۸) ۰
۲۲۴۶ ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ (۰.۰۲) (۱.۷۸) (۵.۳۸) (۹۹.۸۶)
۲۲۴۷ ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ ۲.۱۲ ۱.۸۱ ۲۱۱,۰۰۳.۰۶ ۷۰,۰۱۶.۴۲
۲۲۴۸ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ ۰.۶۶ ۰.۷۳ ۱,۰۰۱.۳۲ ۱,۳۳۹.۴۵
۲۲۴۹ ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ ۲.۱۴ ۱.۷۹ ۲۲۴,۶۴۷.۴۹ ۶۴,۹۲۰.۹۷
۲۲۵۰ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ ۲.۲۱ ۳.۲۶ ۲۹۳,۴۱۸.۵۴ ۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶
۲۲۵۱ ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ (۰.۰۲) ۰ (۵.۷۱) ۰
۲۲۵۲ ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ (۰.۰۲) (۱.۴) (۵.۶۸) (۹۹.۴۱)
۲۲۵۳ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ ۱.۳۸ ۱.۴۲ ۱۴,۷۷۶.۸۸ ۱۶,۸۶۷.۴۵
۲۲۵۴ ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ ۰.۷۶ ۰.۷۳ ۱,۴۸۸.۱۶ ۱,۲۹۹.۸۳
۲۲۵۵ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ (۰.۱۹) ۰.۰۳ (۴۹.۸) ۱۲.۳
۲۲۵۶ ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ ۰.۰۷ ۰.۵ ۲۶.۸۲ ۵۲۳.۸۵
۲۲۵۷ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ (۰.۱) ۰.۴۷ (۳۱.۸۵) ۴۵۵.۷۱
۲۲۵۸ ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۲) ۰
۲۲۵۹ ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ (۰.۰۲) (۰.۲۴) (۵.۸۴) (۵۷.۶۳)
۲۲۶۰ ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ ۰.۱۳ ۰.۲۴ ۵۹.۳۳ ۱۳۶.۰۴